This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. Dismiss

Allmänna försäljningsvillkor

Allmänna försäljningsvillkor

Allmänna köpvillkor för Arne Ankas böcker och www.arneanka.org

Tillgång till webbplatsen och användningen av dess innehåll och tjänster förutsätter fullständig och oreserverad efterlevnad av de allmänna villkoren som anges i den version som publicerades vid den tidpunkt då användaren kommer åt den för vilken kunden, vid den tidpunkt då du slutför registreringsprocessen och köper en produkt, accepterar du uttryckligen och underkastar dig klausulerna som anges nedan.

klausuler

FÖRSTA. – Objekt

Syftet med detta avtal är kundens köp och godkännande av böcker och produkter relaterade till varumärket som erbjuds på denna webbplats av Arne Anka, och fritt valt av kunden, i enlighet med villkoren i klausulerna i detta dokument och de allmänna juridiska villkoren för denna webbplats.

ANDRA. – Inköpsprocedurer

a) Välj boken (eller produkten) och lägg till den i kundvagnen.

b) Gör inköpsordern.

c) Registrera dig som användare.

d) Fyll i formuläret.

e) Välj betalningssätt.

f) Gör betalningen med kreditkort eller banköverföring.

TREDJE. – Pris, betalningsmetoder, försändelser och leveranstider

Pris:

Som vederlag för de köpta böckerna förbinder sig kunden uttryckligen att betala Arne Ankas webbsida de belopp som vid den tidpunkten angavs i den prislista som fastställts på webbplatsen för den eller de valda böckerna, vars priser inkluderar moms på förädlingsvärdet (moms) motsvarande den spanska staten. Fraktkostnader ingår inte i de priser som anges för varje bok. Dessa anges vid köptillfället av kunden.

B. Betalningssätt:

a) Betalning med kreditkort. För vilket kundens kortuppgifter kommer att efterfrågas.

b) Betalning via banköverföring.

d) Alla betalningsförfaranden utförs med säkra betalningsmedel, vilket garanterar Arne Ankas webbsidas konfidentialitet i den kommunikation som den upprätthåller med kunden.

C. Försändelser:

Arne Ankas webbsida ställer till uppdragsgivaren den fraktmetod som kunden fritt väljer hos transportoperatörer utanför förlaget.

Internationellt ljuspaket

a) Definition: det är en tjänst för att skicka varor eller dokument med eller utan kommersiellt värde, med en faktisk vikt per paket som inte får överstiga 2 kg, till ett urval av de viktigaste internationella destinationerna. Om kunden kräver det, och båda parter har kommit överens, erbjuder denna tjänst mervärdena av DUA Customs Management och Home Collection.

b) Leveranssätt: Leveransen av försändelser kommer att ske utan identifiering av mottagaren och utan insamling av signaturen av densamma, vilket möjliggör leverans i brevlådan eller plats

omhändertagande av mottagaren för leverans av vanliga försändelser.

c) Leveranstider: Beräknade leveranstider kommer att informeras på destinationslandsnivå.

(tillgänglig på www.correos.es eller på något av våra kontor), men under inga omständigheter kommer dessa villkor att garanteras.

FJÄRDE. – Retur av beställningar eller avbokningar

  1. A. Retur

Arne Ankas webbsida garanterar böckernas perfekta skick vid leveranstillfället med motsvarande logistikföretag och posttjänster, och är befriad från skador som uppstår under transporten.

Köp gjorda på Arne Ankas webbplats regleras av spansk lag om postorderförsäljning. Enligt bestämmelserna i lagen om detaljhandelsförordning, om den begärda produkten inte uppfyller köparens behov, kommer returen att accepteras inom 7 arbetsdagar från mottagningsdatumet, till kundens frakt- och hanteringskostnader. Böckerna måste vara i perfekt skick, utan tecken på användning, inklusive originalförpackningen, och när deras skick har verifierats kommer förlaget fortsätta att återbetala beloppet med kreditkort.

Ersättningen av de kopior som inte är i gott skick kommer att göras inom 7 dagar från mottagandet av försändelsen.

Både vid retur och utbyte ersätts inte fraktkostnader, eftersom dessa är jämförbara med de normala utgifter för tid och resor som eventuell köpare står för vid ett köp som görs i en kommersiell anläggning med fysiskt huvudkontor.

B. Annullationer

Säljaren förbehåller sig rätten att annullera dessa beställningar med fel eller på grund av bristande tillgänglighet, och återbetala hela betalningen för den annullerade delen.

Säljaren accepterar annullering av beställningar av kunden så länge beställningen inte har markerats som slutförd och har skickats.

FEMTE. – Varning

Vid returer, avbokningar eller förlust av försändelser är säljaren inte ansvarig för eventuella skador som orsakats, utöver värdet av de köpta böckerna, exklusive fraktkostnader, som kunden avtalar direkt och separat med transportoperatörer.

SJÄTTE. – Kommunikation

Alla meddelanden mellan parterna kommer att göras via e-post. Kunden ansvarar för att ta emot meddelanden och för att informera säljaren om eventuella ändringar av deras uppgifter, vilket lämnar Arne Anka befriad från allt ansvar som följer av denna omständighet. Vid ändring ska klienten meddela Arne Anka via e-post kontakt@arneanka.org.

SJUNDE. – Åtagande, godkännande och giltighet av kontraktet

a) Som anges i integritetspolicyn för vår webbplats är kunden ansvarig för att tillhandahålla sina uppgifter korrekt och sanningsenligt, samt att uppdatera dem.

b) Kunden erkänner att ha läst och accepterat de juridiska användarvillkoren och integritetspolicyn för webbplatsen.

c) Kunden bekräftar att han har förnamnått all information om böckerna som erbjuds på vår webbplats, såväl som alla villkor och bestämmelser i detta elektroniska kontrakt, genom vilka han bekräftar att de är tillräckliga för att utesluta felet i samtycker till detta kontrakt och accepterar dem därför helt och uttryckligen.

d) Kunden är fullt medveten om att godkännandet och genomförandet av detta kontrakt kommer att ske genom att tillhandahålla sina uppgifter och trycka på motsvarande ”Köp”-knapp som anges på vår sida www.arneanka.org och att det kommer att slutföras med betalning av produkt.

ÅTTONDE. – Tillämplig lag och konfliktlösning

Detta avtal är av kommersiell karaktär och kommer att styras och tolkas i enlighet med spansk lag. I händelse av att det finns någon typ av diskrepans eller skillnad mellan parterna i förhållande till tolkningen, innehållet eller genomförandet av Kontraktet, som inte löses genom ömsesidig överenskommelse mellan båda parter, kan de välja att tillgripa och uttryckligen avstå från annan jurisdiktion som skulle kunna motsvara domstolarna och domstolarna i Toledo (Spanien).

OBSERVERA: Dessa allmänna köpvillkor har uppdaterats 2022-06-30. Arne Ankas webbsida kan när som helst gå vidare med att ändra den, samt variera listan över priser och böcker som erbjuds. Vänligen kontrollera datumet för utfärdandet varje gång du ansluter till vår webbplats och på så sätt vara säker på att inga ändringar har skett som påverkar dig.

SHOPPINGKASSE 0